خانه-اصلی

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

 

 

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

برای ثبت درخواست همکاری در انتشار کتاب و مقاله های علمی و پژوهشی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

 

ثبت درخواست همکاری برای تالیف

 

 

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

 

برای ثبت درخواست همکاری در انتشار کتاب و مقاله های علمی و پژوهشی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

 

ثبت درخواست همکاری برای تالیف

 

 

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

 

 

 

برای ثبت درخواست همکاری در انتشار کتاب و مقاله های علمی و پژوهشی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

 

ثبت درخواست همکاری برای تالیف

 

 

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

دانش مجموعه ای از اطلاعات و تجربیات شخصی افراد است که باید به طور مناسب مدیریت شود تا منجر به بهره وری و رفتارهای مناسب شود

 

آموزش مدیریت دانش IT

 

 

 

منابع آموزشی

مشاهده لیست مقالات تخصصی آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ثبت درخواست همکاری در انتشار کتاب و مقاله های علمی و پژوهشی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

 

ثبت درخواست همکاری برای تالیف

 

 

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

 

 

 

دانش مجموعه ای از اطلاعات و تجربیات شخصی افراد است که باید به طور مناسب مدیریت شود تا منجر به بهره وری و رفتارهای مناسب شود

 

آموزش مدیریت دانش IT

 

 

 

منابع آموزشی

مشاهده لیست مقالات تخصصی آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ثبت درخواست همکاری در انتشار کتاب و مقاله های علمی و پژوهشی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

 

ثبت درخواست همکاری برای تالیف

 

 

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی

به وب سایت آموزش مدیریت دانش IT خوش آمدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش مجموعه ای از اطلاعات و تجربیات شخصی افراد است که باید به طور مناسب مدیریت شود تا منجر به بهره وری و رفتارهای مناسب شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ثبت درخواست همکاری در انتشار کتاب و مقاله های علمی و پژوهشی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

 

 

 

لیست کتب تالیف شده

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

اخبار

 

وبینار

 

آمار بازدیدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره من

 

 

• دکترای فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه Hill University آمریکا
• کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از دانشگاه تهران
• کارشناس مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی

• در زمینه روان درمانگری و رفتاردرمانی دارای مدارک بین المللی تکنیسین ، مهندسی ، مستری در ان.ال.پی (NLP) و اناگرام (enneagram) و EMDR از فرانسه Institut ACCEDER زیر نظر کانون NLP ایران با مدیریت آقای دکتر کوروش معدلی

شهرزاد نیاکان
متولد: تهران
شغل: مدرس دانشگاه و مشاور
ایمیل: sh.niakan@gmail.com

مشاوره ارتقای کسب و کار

چنانچه برای موفقیت در کسب و کار خود علاقمند هستید تغییر ایجاد کنید و تمایل به مدیریت علمی در منابع انسانی سازمان دارید یا برای کسب موفقیت در ارتباطات شغلی و ی خود مشتاق هدف گذاری به شیوه علمی و عملی می باشید ، برای ثبت درخواست مشاوره روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

VIDEO TUTORIALS

Take full control over your website with our new exciting page builder. You’ll be grinning in delight when you see just how easy it is to create stunning layouts with little effort.

دوره های تخصصی آموزشی