مشاوره Counseling

زمینه های مشاوره

۱. مشاوره روان درمانی و رفتار درمانی افراد در زمینه های زیر :

مشاوره خانواده – برنامه ریزی رفتاری و تغییر رفتارهای ناخوشایند – حساسیت زدایی از شوک های عصبی – پاک کردن تاثیرات منفی خاطرات تلخ – رفع موانع ذهنی برای رسیدن به اهداف و هدفگذاری به شیوه علمی

نحوه درمان:

با استفاده از تکنینکهای علم NLP (Neuro Linguistic Programming) با توجه به ویژگیهای شخصیتی افراد (Enneagram)  اطلاعاتِ بایگانی شده در ذهن افراد – به شکل تصاویرِ متصل به احساساتِ حاصل از خاطرات اشخاص درباره ی آن تصاویر- بررسی می شود و چنانچه ترتیب این تصاویر و احساسات متصل به آنها نامناسب باشد و شخص دچاردرگیری ذهنی با تصاویر و احساسات مرتبط با آنها و ایجاد رفتارهای نامناسب شده باشد ، با تغییر احساسات و تغییر و جابجایی تصاویر ذهنی ، تغییر رفتار و حتی تغییر عادات فردی در جهت درست انجام می شود.

۲. مشاوره در زمینه مدیریت منابع انسانی در سازمانها شامل:

• رفتار درمانی کارکنان در سازمانها بر اساس علم NLP (برنامه ریزی عصبی کلامی)
• مشاوره در گزینش نیروی انسانی مناسب برای استخدام یا جایگزینی و بکارگماری افراد مطابق ویژگیهای شخصیتی و رفتارهای پایه آنها بر اساس علم Enneagram شخصیت شناسی

بدلیل دریافت مدارک بین المللی در زمینه های زیر :

• اتمام دوره مهندسی و مستری (Master) NLP (برنامه ریزی عصبی کلامی) رفتاردرمانی و در کانون ان ال پی ایران به مدت بیش از ۴۰۰ ساعت با استاد دکتر کوروش معدلی نماینده موسسه ACCESSEDE از فرانسه
• دریافت مدرک بین المللی Enneagram شخصیت شناسی و اتمام سطح پایه و خانواده و سطح تخصصی و مدیریتی در کانون ان ال پی ایران به مدت ۱۵۰ ساعت با استاد دکتر کوروش معدلی نماینده موسسه ACCESSEDE از فرانسه

۳. مشاوره و همکاری در مدیریت فناوری اطلاعات و بهینه سازی سیستمهای مدیریت دانش در سازمانها

(با ۱۰ سال سابقه تدریس همین مطالب در دانشگاه جامع علمی کاربردی و ۲۰ سال کار اجرایی در زمینه اطلاع رسانی و مدرک دکترا در IT گرایش مدیریت دانش از University HILL در آمریکا و دیگر مدارک بین المللی مرتبط) شامل :

• طراحی شبکه کامپبوتری داخلی سازمان ها (local) و (ad hoc) و شبکه همراه با تعریف سطح دسترسی کارکنان
• مشاوره در تهیه و ساخت نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و اتوماسیون اداری در سازمانها
• مشاوره و همکاری در زمینه طراحی سابت در سازمانها
• مشاوره و همکاری در تهیه و ساخت و ارتقای آرشیوهای الکترونیکی
• indexing (طبقه بندی موضوعی مدارک در بانکهای اطلاعاتی)
• تحلیل سایت و گزینش کلید واژه ها جهت استفاده در سایت جهت بهبود رتبه سایت (SEO)
• برگزاری کارگاه آموزشی ICDL برای کارکنان سازمان ها و موسسات و شرکتها و تدریس کامل office Microsoft به کارکنان سازمانها

۴. مکانیزاسیون و استاندارد سازی خدمات فنی کتابخانه ها و مراکز اسناد و مراکز اطلاع رسانی

(با دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد کتابداری از دانشگاه تهران و سابقه چند سال سرپرستی کتابخانه دانشگاهی و سرپرستی کتابخانه دیجیتال) شامل :

• نمایه سازی (indexing) (تحلیل مدرک و گزینش کلید واژه ها جهت استفاده در سیستمهای اطلاعاتی)
• فهرستنویسی بنیادی و فهرستنویسی رایانه ای و رده بندی و سازماندهی مدارکِ زبان فارسی و انگلیسی و آلمانی
• استاندارد سازی خدمات فنی آرشیوها
• تهیه شاخصهای کمی و کیفی سنجش عملکرد کتابخانه
• ساماندهی بخش مرکز اسناد و مراکز اطلاع رسانی
• راه اندازی بخش منابع سمعی و بصری کتابخانه
• مکانیزه و الکترونیکی نمودن کتابخانه
• اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI) و خدمات آگاهی رسانی جاری منابع علمی و فنی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها
• کاوش حرفه ای در بانکهای اطلاعاتی تخصصی و فنی پیوسته و ناپیوسته (online , offline) و در اینترنت

۵. مشاوره و همکاری در زمینه پروژه های انتشارات و تحقیق و تالیف و ترجمه و ویراستاری و خدمات آموزشی شامل:

• مشاوره و همکاری در پروژه های تحقیقاتی و مکانیزاسیون فرایندهای انجام پروژه های تحقیقاتی
(بدلیل ۲ سال کار به عنوان کارشناس شورای پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و طراحی بانک اطلاعاتی طرحهای تحقیقاتی پژوهشگاه و تهیه گزارش تحلیلی بررسی وضعیت تحقیق در پژوهشگاه با توجه به برنامه های عملیاتی و استراتژیکی)
• مشاوره و همکاری در بخش آموزش و خدمات آموزشی جهت تهیه برنامه درسی و منابع آموزشی و برنامه ریزی فرایند آموزش و مکانیزاسیون فرایندهای آموزش
(به دلیل ۱۰ سال تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی)
• مشاوره و همکاری در بخش انتشارات جهت انتشار و تالیف و ترجمه کتب و مقالات علمی و پژوهشی و گزارشات فنی-تخصص
(به دلیل تالیف موفق ۸ کتاب تخصصی و تدریس چند سال درس گزارش نویسی و مستندسازی در دانشگاه) • مشاوره و همکاری در ویراستاری مطالب علمی و فنی
(به دلیل دریافت مدرک ویراستاری از مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و تالیف موفق ۸ کتاب تخصصی و ویراستاری ۲ کتاب تخصصی و تدریس چند سال درس گزارش نویسی و مستندسازی در دانشگاه)
• مشاوره و همکاری در ترجمه مدارک تخصصی در زمینه اطلاع رسانی از زبان انگلیسی به فارسی
(با دریافت مدرک دکتری در رشته IT از دانشگاه Hill University آمریکا و نگارش پایان نامه دکتری به زبان انگلیسی درباره طبقه بندی دانش در سیستمهای مدیریت دانش و چندین ترم تدریس درس زبان تخصصی به دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی)
• ترجمه مدارک تخصصی و فنی زبان آلمانی
(با دریافت مدرک Mittelstufe و Oberstufe زبان آلمانی معادل با تافل در زبان انگلیسی از اداره فرهنگی سفارت اطریش و دوره آموزشی ترجمه تخصصی زبان آلمانی در همانجا همچنین مدرک لیسانس مترجمی زبان آلمانی از دانشگاه آزاد)

Loading